Nacionalna Delavnica - Italija

Italijansko nacionalno delavnico projekta Co-Baby, ki je potekala 27. junija 2023, je organiziral The Apartment. 

Uspešno izpeljan dogodek s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok je združil strokovnjake z različnih področij delovanja, vključno z izvajalci usposabljanj, vzgojitelji, učitelji, metodologi in vodstvenimi delavci, ki so razpravljali o ključnih temah, povezanih s kakovostjo, vključevanjem in raznolikostjo v vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Zaposleni iz organizacije The Apartment so predstavili rezultate projekta Co-Baby ter udeležence povabil k izmenjavi najboljših praks pri ustvarjanju otrokom prijaznih inovativnih prostorov. Udeleženci so v sklopu različnih delavnic, izmenjave izkušenj in diskusij iskali inovativne rešitve oz. alternative pri ustvarjanju in izboljšanju nekonvencionalnih skupnih delovnih prostorov in njihove prilagoditve izobraževalnim potrebam majhnih otrok in njihovih staršev. 

Dogodek je pokazal na izjemno Co-Baby zavezanost inovativnosti in odličnosti ter prizadevanjem za razvoj vključujočih in trajnostnih strategij na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Nacionalna Delavnica – Slovenija

Nacionalna delavnica v Sloveniji je potekala 22. maja 2023, in sicer v Mestnem parku Rakova jelša, kjer v Javnem zavodu Mala ulica izvajajo poletna počitniška varstva na Vrtišču.

Delavnice se je udeležilo 28 udeležencev, ki so bodisi že zaposleni kot učitelji, pedagogi, vzgojitelji, ali pa so v teku izobraževanja s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok. Na dogodku so v sklopu različnih delavnic naslovili različne teme, kot so: pomen igre za zgodnji razvoj otroka; pomen proste igre za dobrobit otrok nasploh; pomen in razumevanje različnih posebnosti otrok; načini reševanja sporov, nesoglasij med otroki; spoprijemanje z nepredvidenimi situacijami; ukrepanje v primeru nezgod ter komunikacija s starši.

Udeleženci so na delavnici iskali rešitve, možnosti izboljšav ter prek diskusije in izmenjave izkušenj dela z otroki zasledovali načela izvajanja visokokakovostnih storitev s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok v neformalnih okoljih.

Nacionalna Delavnica - Nizozemska

ISSA je za potrebe Co-baby projekta izvedla dve nacionalni delavnici.

Prva je potekala med 3. in 5. aprilom 2023 v Budimpešti na Madžarskem, in sicer v okviru dogodka, na katerem je osebje ISSA izvajalo usposabljanje za strokovnjake in izvajalce, ki delajo z majhnimi otroki in družinami v različnih okoljih.

Druga je prek spleta v okviru strokovnega usposabljanja izvajalcev storitev s področja zgodnjega otroštva potekala 12. aprila 2023. V sklopu delavnic so udeleženci naslovili pomen zgodnjega razvoja otrok ter izvajanja na otroka osredinjene in kakovostne pedagogike. Predavatelji so izvajalcem in strokovnjakom s področja zgodnjega otroštva predali potrebno znanje, ki jim bo v pomoč pri razumevanju raznolikih potreb otrok in vzpostavljanju skrbnih in spodbudnih okoljih za zdrav razvoj otrok. Na nacionalnih delavnicah je skupaj sodelovalo 55 ljudi.